Η «ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΒΕ» ευαισθητοποιημένη στα 
θέματα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σε καθημερινή βάση σύγχρονη αυτόματη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, (την μεγαλύτερη του κλάδου). Η μικρή ποσότητα στερεού απόβλητου που απομένει μετά 
την φιλτροπρέσσα, διατίθεται με σύμβαση σε εταιρεία 
ειδικευμένη σε υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος. Παράλληλα η εταιρεία εφαρμόζει προγράμματα για:

  • Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας.
  • Μέγιστη επαναχρησιμοποίηση «φύρας» πρώτων υλών με κατάλληλη μηχανική & χημική επεξεργασία.
  • Εισαγωγή μεθόδων αντισκωριακής προστασίας & υλικών βαφής που δεν επιβαρύνουν την υγεία και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Ας σημειωθεί ότι είναι από τις πρώτες ελληνικές βιομηχανίες που εγκατέστησε υποδομές και λειτουργεί με Φυσικό Αέριο μειώνοντας έτσι αισθητά τις εκπομπές ρύπων.