Η «ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΒΕ» είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2008 από την BVQI με αριθμό πιστοποιητικού 166091/20.12.2004. Η πολύχρονη σχέση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί με τους πελάτες της, είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας για διαρκή βελτίωση με γνώνομα την ποιότητα.